Christopher Löhner

Head of Sales

+49 (0) 9522 9432-23

Christina Geuss

Technical sales internal

+49 (0) 95 22 94 32-27

Adrian Dümpert

Technical Sales

+49 (0) 9522 9432-14

Markus Fausten

Technical Sales

+49 (0) 9522 9432-25

Sabine Zenglein

Technical Sales Internal

+49 (0) 9522 9432-29

Patrick Eichelmann

Technical Sales Internal

+49 (0) 9522 9432-18

Management & Administration

Reiner Dümpert (Dipl. Ing.)

CHO

+49 (0) 9522 9432-0

Natascha Verganza

Executive Assistant / Bookkeeping

+49 (0) 9522 9432-24

Adriana Stora

Executive Assistant / Bookkeeping

+49 (0) 9522 943227

Order processing / customer service

Lisa Langhans

+49 (0) 9522 9432-224

Mirjam Pratsch

+49 (0) 9522 9432-227

Lisa Hümmer

+49 (0) 9522 9432-26

Christoph Strätz

+49 (0) 9522 9432-226

Product processing / Lasermachining

Laurence Dümpert

Projects / Production

+49 (0) 9522 9432-220

Bogdan Cirlan

Projects / Production

+49 (0) 9522 9432-229

Contact

Contact